Access Control System & Mobile Identities

Access Control System & Mobile Identities


ระบบ
access control คือระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ โดยกำหนดสิทธิให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ถ้าลองมองดูในชีวิตประจำวันก็จะสามารถเห็นได้ทั่วไป เช่น การใช้กุญแจล๊อค โดยคนที่มีกุญแจเท่านั้นจึงจะเปิดประตูได้, การขาย/แจกบัตรเข้าชมกีฬาที่ต้องมีการขอตรวจบัตรก่อนจึงจะเข้าได้, การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน application หรือประตูดิจิตอล เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมการอนุญาตผ่านเข้า-ออกในหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบ access control ทั้งสิ้น

 

แต่ถ้าหากกล่าวถึงระบบ access control แบบอัตโนมัติ สำหรับอาคาร สำนักงาน พื้นที่ที่มีประตู หรือจุดคัดกรองบุคคล องค์ประกอบของระบบอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

ทำไมระบบ Access Control จึงจำเป็นสำหรับองค์กร?

 • Accountability: ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญาตสามารถตรวจตราดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทั้งแบบ real-time หรือเรียกดูรายงานย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์การผ่านเข้าออกของแต่ละบุคคล เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เช่น การเปิดประตูโดยไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ถูกงัดแงะ มีการเปิดประตูทิ้งไว้นานเกินเวลาที่กำหนด สัญญาณเตือนจากระบบความปลอดภัยอื่นๆ เป็นต้น​

 • Security: ความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น หากเทียบกับการใช้กุญแจที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือกุญแจได้ และกุญแจอาจมีการนำไปทำซ้ำ ปลอมแปลง สูญหาย ซึ่งสามารถยกระดับข้อจำกัดนี้ได้ด้วยการใช้บัตรสมาร์ดการ์ด RFID ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลง หากบัตรสูญหาย ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิก หรือลบบัตรออกจากระบบได้ทันที รวมถึงการใช้สิ่งแทนตนในการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นๆ เช่น ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, การกดรหัส, หรือ การใช้ multi-factor authentication

 • Flexibility: ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดสิทธิ สร้างกฎการผ่านเข้าออก ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อกำหนดสิทธิให้เฉพาะแต่ละบุคคล ที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป จำกัดเวลาเข้าออกแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ได้อย่างอิสระ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผ่านการควบคุมทางเครือข่าย

 • Trend for Convergent System: นอกจากการใช้งานระบบ access control เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกประตูแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระบบอื่นๆ เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์, ระบบควบคุมลิฟท์, ระบบบันทึกเวลาทำงาน, การยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน Windows PC, ระบบ visitor management, การเชื่อมโยงกับระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเตือนภัยผู้บุกรุก, ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น


องค์ประกอบของระบบ Access Control

สิ่งที่ทางบริษัทฯ เชี่ยวชาญคือ การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบความปลอดภัย access control system ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ในหนึ่งระบบ access control นั้นจะมีองค์ประกอบทั้งทางด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามความต้องการ โดยหลักแล้ว จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้​

CREDENTIALS

อันดับแรกคือ สิ่งที่เราใช้แทนตัวเพื่อยืนยันกับระบบว่าเราคือใคร ถ้าง่ายที่สุดคือ บัตรประจำตัวนั่นเอง แต่ความเป็นจริงแล้ว ในชีวิตประจำวันเราอาจจะมี credential ได้หลากหลาย เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, passport, รหัส ATM, รหัส login เข้า PC เป็นต้น ซึ่งในระบบ access control เองก็เช่นกัน โดยทั่วไป เราสามารถแบ่ง credential หลักๆ ได้ 3 รูปแบบ (หรือเรียกว่า multi-factor authentication) นั่นคือ​

Something you have (สิ่งที่เรามี/ถือครอง):

 • HID Seos : เทคโนโลยียืนยันตัวตนที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันจาก HID Global

 • HID iClass : บัตร RFID คลื่นความถี่ 13.56MHz 

 • HID SIO-Enabled MIFARE : บัตร MIFARE ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SIO (Secure Identity Object)

 • HID Mobile Access : เทคโนโลยีการใช้ smart device เช่น สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลยืนยันตัวตน

 • HID Proximity : บัตร proximity คลื่นความถี่ 125kHz จาก HID Global

Something you know (สิ่งที่เรารู้) เช่น รหัส PIN / Password

Something you are (สิ่งที่เราเป็น) เช่น ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, ฝ่ามือ, ม่านตาCREDENTIALS

อันดับแรกคือ สิ่งที่เราใช้แทนตัวเพื่อยืนยันกับระบบว่าเราคือใคร ถ้าง่ายที่สุดคือ บัตรประจำตัวนั่นเอง แต่ความเป็นจริงแล้ว ในชีวิตประจำวันเราอาจจะมี credential ได้หลากหลาย เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, passport, รหัส ATM, รหัส login เข้า PC เป็นต้น ซึ่งในระบบ access control เองก็เช่นกัน โดยทั่วไป เราสามารถแบ่ง credential หลักๆ ได้ 3 รูปแบบ (หรือเรียกว่า multi-factor authentication) นั่นคือ​

Something you have (สิ่งที่เรามี/ถือครอง):

 • HID Seos : เทคโนโลยียืนยันตัวตนที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันจาก HID Global

 • HID iClass : บัตร RFID คลื่นความถี่ 13.56MHz 

 • HID SIO-Enabled MIFARE : บัตร MIFARE ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SIO (Secure Identity Object)

 • HID Mobile Access : เทคโนโลยีการใช้ smart device เช่น สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลยืนยันตัวตน

 • HID Proximity : บัตร proximity คลื่นความถี่ 125kHz จาก HID Global

Something you know (สิ่งที่เรารู้) เช่น รหัส PIN / Password

Something you are (สิ่งที่เราเป็น) เช่น ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, ฝ่ามือ, ม่านตา

DOOR COMPONENTS

ต่อมาคืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับติดตั้งตามจุดผ่านเข้าออก ในตัวอย่างนี้ จะเป็นในรูปแบบประตู แต่อาจหมายถึง หรือประยุกต์ใช้เป็น turnstile หรือ ไม้กั้นรถยนต์ ได้เช่นกัน​

Reader Terminal : อุปกรณ์ในการตรวจสอบความถูกต้องการยืนยันตัวตนด้วย credentials รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การอ่านบัตร, การกดรหัส, การสแกนลายนิ้วมือ หรือใบหน้า เป็นต้น

 • เครื่องอ่านบัตร HID Signo นวัตกรรมใหม่จาก HID Global

 • เครื่องอ่านบัตร HID iClass SE รองรับบัตร RFID ความถี่ 13.56MHz และ/หรือ PIN

 • เครื่องอ่านบัตร HID multiclass SE รองรับบัตร RFID คลื่นความถี่ 125kHz และ 13.56MHz และ/หรือ PIN

 • เครื่องอ่านบัตร HID Proximity รองรับบัตร RFID คลื่นความถี่ 125kHz และ/หรือ PIN

 • เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HID Signo 25B Biometric Reader รองรับการอ่านลายนิ้วมือ และ/หรือ บัตร RFID คลื่นความถี่ 13.56MHz


Locking device (อุปกรณ์ล๊อคแบบต่างๆ)

อุปกรณ์ทำหน้าที่ในการล๊อค หรือปลดล๊อคกลอนในรูปแบบต่างๆ เช่น กลอนแม่เหล็ก, dropbolt เป็นต้น โดยทั่วไปทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำ 12 – 24V DC มีรูปแบบการล๊อคประตู สองรูปแบบคือ

 • Fail-Safe : อุปกรณ์ทำการปลอล๊อคเมื่อมีการตัดไฟ

 • Fail-Secure : อุปกรณ์ล๊อค เมื่อไม่มีกระแสไฟ

สำหรับระบบ access control ทั่วไปจะนิยมใช้ในรูปแบบ fail-safe คือเมื่อมีการตัดไฟ ประตูจะปลดล๊อค

Request to Exit Device (อุปกรณ์ปลดล๊อคเพื่อเปิดประตู)​

ทำหน้าที่ปลดล๊อคกลอน หรืออุปกรณ์ล๊อคประตูจากทางฝั่งด้านใน (secured side) โดยทั่วไปอาจจะเรียกว่า exit button ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบปุ่มกด และแบบไร้สัมผัส รวมถึงอุปกรณ์ปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน (emergency break glass) ซึ่งจำเป็นต้องมีตามมาตรฐานความปลอดภัย

Door Sensor (เซ็นเซอร์สถานะประตูเปิด/ปิด)

​อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บอกสถานะการเปิด หรือปิดของประตูแบบ real-time บางกรณีอาจจะเรียกว่า Door Position Switch (DPS) หรือ Door Switch Magnet (DSM) ซึ่งทำการเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง controllerCONTROLLERS

Controller ในระบบ access control เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของตำแหน่งเข้าออกแต่ละตำแหน่งเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่กำหนดคำสั่งการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น ปลดล๊อคกลอนแม่เหล็ก หรือสั่งให้ล๊อคกลอนแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะเป็นการรับคำสั่งจากซอตฟ์แวร์การจัดการ หรือเป็นการตัดสินใจเองตามคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตัว controller ได้เอง​


HID Mercury Controller​s
HID VertX EVO Controller

EntryPass Active Network Controller​

HID ACW2-XN Web-Based Access Control​

*Stand-Alone Controller มี build-in application ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ACCESS CONTROL MANAGEMENT SOFTWARE

ถ้าเปรียบเทียบ อุปกรณ์ controller จะเปรียบเสมือนหัวใจ ที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และในส่วนของ Management Software ก็จะเปรียบเสมือนมันสมองที่ทำหน้าที่คิด ประมวลผล และจดจำสิ่งต่างๆ หน้าที่โดยทั่วไปของ Management Software คือ​

 • Controller Configuration: กำหนดค่าการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง PACS Server และ Controller

 • Door Configuration: ระบุว่าส่วนประกอบต่างๆของประตู, ระยะเวลาและโลจิกของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับประตู, ระยะเวลาที่อนุญาตให้ประตูเปิดทิ้งไว้ เป็นต้น

 • Reader Configuration: เครื่องอ่านบัตรเป็นประเภทไหน มี keypad หรือไม่, กำหนดการทำงานของ beeper ด้วย PACS หรือไม่ เป็นต้น

 • Access Group Configuration: กำหนดพื้นที่และเวลาผ่านเข้าออก ตามตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ถือบัตร

 • Schedules: กำหนดกลุ่มเวลาและตารางวันหยุดต่างๆ

 • Cardholder Data: ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรที่มีการระบุหมายเลขและรหัส ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆจะถูกเก็บอยู่ที่ database

 • Operator Configuration: กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานระบบ เช่น System Admin, Operator, etc.

 

Genetec Security Center - Synergis

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และควบคุมการเข้าออกครบวงจรจาก Genetec สามารถทำงานร่วมกับ controller HID VertX และ HID Mercury

EntryPass Platform1 Professional

ระบบบริการจัดการและควบคุมการเข้าออก access control ทำงานร่วมกับ EntryPass Active Network Controller

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์