เครื่องอ่านและเขียนข้อมูลในแถบแม่เหล็ก

เครื่องอ่านและเขียนข้อมูลในแถบแม่เหล็กเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
(Magnetic Card Reader)

CR1300-USB เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กชนิด USB

Card Reader .CR1300-USB  (  USB contact )

CR1300-USB เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กชนิด USB สามารถอ่านได้ 3 track รองรับ AAMVA code ออกแบบให้เป็ นลักษณะ Plug and Play เพียงคุณเสียบสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แล้วเปิ ดโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel หรือโปรแกรมแชท ต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่โปรแกรมใดๆ ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้ เครื่องรูดบัตรจะส่ง รายละเอียดข้อมูลของบัตรลงไปในโปรแกรมนั้นๆ ทันทีที่มีการรูดบัตร นอกจากนี ้ยัง สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Android ได้อีกด้วย

เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กชนิด USB สามารถอ่านได้ 3 track รองรับ AAMVA code ออกแบบให้เป็ นลักษณะ Plug and Play เพียงคุณเสียบสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แล้วเปิ ดโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel หรือโปรแกรมแชท ต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่โปรแกรมใดๆ ที่สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้ เครื่องรูดบัตรจะส่งรายละเอียดข้อมูลของบัตรลงไปใน โปรแกรมนั้นๆ ทันทีที่มีการรูดบัตร นอกจากนี ้ยังสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Android ได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติ

สามารถใช้งาน Plug and Play ได้กับเครื่องคอมทั่วไป

ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Android

อ่านได้ 3 track

อินเตอร์เฟสผ่าน USB รองรับบัตรแม่เหล็ก ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA and CA DMV

ขนาด 90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)

น้ำหนัก 85 g โดยประมาณ

ใช้ไฟ +5V กินไฟสูงสุด 40mA

อ่านบัตรหนาสูงสุด 0.76± 0.08mm

ใช้อ่านบัตรได้เท่านั้น

ความเร็ว 10˜ 150 cm/sec

อายุการใช้งานมากกว่า 500,000 ครั้ง

ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.5% (JSE Test Card)

อุณหภูมิเก็บรักษา -30ºC ถึง 70ºC

อุณหภูมิใช้งาน -20ºC ถึง 70ºC

ความชื้นเก็บรักษา 0% ถึง 95% RH

ความชื้นใช้งาน 20% ถึง 90% RH

รายละเอียด Track

เครื่องอ่านและเขียนแถบแม่เหล็ก
(Magnetic Card Reader/Writer)


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์